Soveværelse

produkt-14Besøg firma  

14 LowZone Gel2 Termo iQ fra Langhøj Live

Formål: Forebygge tryksår i den siddende stilling

Målgruppe: Personer med tryksårstruende adfærd, kørestolsbrugere, immobile borgere eller borgere der sidder ned store dele af dagen.

Betydning for borger: Undgår tryksår og de komplikationer det bringer med sig, f.eks. forringet livskvalitet, smerter, behandlingstid og evt. operation. Bliver engageret i sin egen tryksårsforebyggelse.

Betydning for medarbejder: Mere målrettet indsats mod forebyggelse af tryksår, undgår at skulle behandle tryksår eller evt. opererer.

ghtloftliftBesøg firma  

15 GH3+ loftlift - hejs m/vægtenhed fra Guldmann

Formål: At løfte og forflytte personer fra et sted til et andet samtidigmed borgeren vejes

Målgruppe: Til borgere, hvor der er brug for hjælp til forflytning. Fx fra (køre-)stol til seng

Betydning for borger: Sikker og komfortabel forflytning, hvor borgeren også kan være i øjenhøjde med medarbejderen, når forflytningen foretages

Betydning for medarbejder: Lofthejssystemet er tidsbesparende og giver et bedre arbejdsmiljø pga. fravær af tunge løft, eftersom alt hvad du behøver for at gennemføre en forflytning altid er til stede. Ladningssystemet sikrer desuden, at systemet altid er opladet og klar til brug. Med det indbyggede vægtmodul spares tid og ressourcer, idet borgere nu kan vejes samtidig med, at de løftes og forflyttes.

produkt-11Besøg firma  

16 SenSit Straight fra Protac

Formål: Skabe ro og tryghed via sansestimulering

Målgruppe: Borgere med sanseforstyrrelser: fx, demens problematik, senhjerneskade, nedsat funktionsevne, Parkinson, udviklingsforstyrrelser, psykiatriske borgere og andre

Betydning for borger: Stolen har ergonomisk siddekomfort og er let at sætte sig i og rejse sig fra. Kuglernes tyngde og tryk skaber ro og tryghed.

Betydning for medarbejder: Større selvhjulpenhed og mindre motorisk uro blandt borgerne giver større overskud i en travl hverdag.

Forventet økonomisk effekt: Øget fysisk og psykisk ro og tryghed blandt borgerne, frigiver ressourcer og mindsker konflikter og stress.

produkt-12Besøg firma  

17 Opus 5 plejeseng fra KR

Formål: Lette arbejdsgangene for personalet, frigør ressourcer og øger borgerens selvhjulpenhed og komfort.

Målgruppe: Ældre, rehabiliteringspotentielle, demensramte, handicappede m.fl.

Betydning for borger: Mere selvhjulpne med bedre aktivering/inddragelse. Øger mobiliseringen og komforten/velværen og tryksårsforebyggelse, samt skånsom omlejring med ligeværdige samtaler samt færre liggedage.

Betydning for medarbejder: Bedre arbejdsmiljø pga. mindre belastning, reducering af arbejdsskader, nemmere forflytninger og skånsom mobilisering. Færre hjælpemidler til mobilisering og forflytning med bedre kontrol/vurdering.

petme-15Besøg firma   

18 Sovende kat fra PETME

Formål: Skabe tryghed og hygge hos borgeren.

Målgruppe: Borgere med demens, udviklingshæmmede eller ensomme.

Betydning for borger:  Skaber ro og hygge hos borgeren, da kæledyrene spinder/snorker og trækker vejret mens de sover.

Betydning for medarbejder: Kæledyrene kan bruges som terapi og selskab til målgruppen.

Se video

bedlight-16Besøg firma   

19 Bed light fra mylight

Formål: Sensoraktiveret lys der kan påsætte seng, skabe og andre steder hvor der ønskes lys om natten

Målgruppe: Borgere der har faldtendens eller orienteringsbesvær om aftenen/natten eller i mørke rum

Betydning for borger: Større sikkerhed og tryghed når der færdes i eget hjem om natten

Betydning for medarbejder: Ikke aktuel

sengesencorBesøg firma  

20 Sengesensor fra IntelligentCare*

Formål: Omgående automatisk melding ved unormal adfærd. Det er fx ved at borgeren står ud af sengen om natten eller at borgeren bliver i sengen om morgen. Hvis adfærden ikke er som indstillet, sendes der bud efter hjælp. Sengesensoren gemmer kun data i forbindelse med unormal adfærd.

Målgruppe: Ældreplejen, borgere med kronisk sygdom såsom demens og fysiske handicaps

Betydning for borger: Gør det muligt at bo længe i eget hjem

Betydning for medarbejder: Sengesensoren tilkalder automatisk hjælp og plejepersonale får information om årsagen til alarmen, og kan straks handle.

 

dreampadBesøg firma  

21 Dreampad fra Zibo Athene

Formål: At give borgeren mulighed for at lytte til specialproduceret musik (eller din egen), via den indbyggede Intrasound Teknologi. Puden sender lyden ind i mellemøret gennem knoglen lige foran øret, når man ligger på puden

Målgruppe: Borgere i alle aldre med stress, autisme, angst, depression, ADHD, PTSD, smerter og generelle søvnproblemer

Betydning for borger: Forbedre søvnkvalitet, ro og afslapning. Forstyrre ikke andre sovende i nærheden, da det kun er bruger, som kan høre musikken

Betydning for medarbejder: Mere afslappede og udhvilede borgere, der kan være med til at lette omsorgs- og plejeopgaver, eller koncentrationen hos børn med ADHD, autisme eller angst mv.

 

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk