Soveværelse

ghtloftliftBesøg firma  

15 GH3+ loftlift - hejs m/vægtenhed fra Guldmann

Formål: At løfte og forflytte personer fra et sted til et andet samtidigmed borgeren vejes

Målgruppe: Til borgere, hvor der er brug for hjælp til forflytning. Fx fra (køre-)stol til seng

Betydning for borger: Sikker og komfortabel forflytning, hvor borgeren også kan være i øjenhøjde med medarbejderen, når forflytningen foretages

Betydning for medarbejder: Lofthejssystemet er tidsbesparende og giver et bedre arbejdsmiljø pga. fravær af tunge løft, eftersom alt hvad du behøver for at gennemføre en forflytning altid er til stede. Ladningssystemet sikrer desuden, at systemet altid er opladet og klar til brug. Med det indbyggede vægtmodul spares tid og ressourcer, idet borgere nu kan vejes samtidig med, at de løftes og forflyttes.

produkt-11Besøg firma  

16 SenSit Straight fra Protac

Formål: Skabe ro og tryghed via sansestimulering

Målgruppe: Borgere med sanseforstyrrelser: fx, demens problematik, senhjerneskade, nedsat funktionsevne, Parkinson, udviklingsforstyrrelser, psykiatriske borgere og andre

Betydning for borger: Stolen har ergonomisk siddekomfort og er let at sætte sig i og rejse sig fra. Kuglernes tyngde og tryk skaber ro og tryghed.

Betydning for medarbejder: Større selvhjulpenhed og mindre motorisk uro blandt borgerne giver større overskud i en travl hverdag.

Forventet økonomisk effekt: Øget fysisk og psykisk ro og tryghed blandt borgerne, frigiver ressourcer og mindsker konflikter og stress.

produkt-12Besøg firma  

17Soft Tilt fra Invacare

Formål: Soft Tilt er et innovativt tilbehør der sammen med SB755 plejesengen tilbyder: Kontinuerlig automatisk trykaflastning, effektiv hjælp til forflytning og håndtering af sengeliggende borgere.

Målgruppe: Borgere med tryksår til om med kategori 4, borgere med høj risiko for at udvikle tryksår, borgere med behov for hjælpe til forflytning fx i forbindelse med sejlpålægning, udadreagerende borgere samt borgere der har svært ved at finde ro i nattetimerne

Betydning for borger:Reducerer gener fra tryksår og forkorter behandling af tryksår samt lindrer smerter ved ophelingen. Mild forflytning der reducerer personalets intervention og således skaber trygge rammer for borgeren. Tilbyder ”kramme” samt ”vugge” funktion, der beroliger og stimulerer sanser. Repositionerer kroppen således at organer ”motioneres” -> nedsætter fx frekvensen af pneumonier

Betydning for medarbejder: Optimalt arbejdsmiljø for personalet og mulighed for bedre anvendelse af personaleressourcer

petme-15Besøg firma   

18 Sovende kat fra PETME

Formål: Skabe tryghed og hygge hos borgeren.

Målgruppe: Borgere med demens, udviklingshæmmede eller ensomme.

Betydning for borger:  Skaber ro og hygge hos borgeren, da kæledyrene spinder/snorker og trækker vejret mens de sover.

Betydning for medarbejder: Kæledyrene kan bruges som terapi og selskab til målgruppen.

Se video

bedlight-16Besøg firma   

19 Bed light fra mylight

Formål: Sensoraktiveret lys der kan påsætte seng, skabe og andre steder hvor der ønskes lys om natten

Målgruppe: Borgere der har faldtendens eller orienteringsbesvær om aftenen/natten eller i mørke rum

Betydning for borger: Større sikkerhed og tryghed når der færdes i eget hjem om natten

Betydning for medarbejder: Ikke aktuel

sengesencorBesøg firma  

20 Sengesensor fra IntelligentCare*

Formål: Omgående automatisk melding ved unormal adfærd. Det er fx ved at borgeren står ud af sengen om natten eller at borgeren bliver i sengen om morgen. Hvis adfærden ikke er som indstillet, sendes der bud efter hjælp. Sengesensoren gemmer kun data i forbindelse med unormal adfærd.

Målgruppe: Ældreplejen, borgere med kronisk sygdom såsom demens og fysiske handicaps

Betydning for borger: Gør det muligt at bo længe i eget hjem

Betydning for medarbejder: Sengesensoren tilkalder automatisk hjælp og plejepersonale får information om årsagen til alarmen, og kan straks handle.

 

prod-21-newBesøg firma  

21 AudioCura M2 fra Zibo Athene

Formål: At regulere arousal for bruger, fx at skabe tryghed, ro, komfort, dæmpe uro og angst for patienter/beboere/ borgere. At øge kognitive funktioner, reducere smerteoplevelse, medicinforbrug og skabe positiv sindstilstand.

Målgruppe: Alle med smerteproblematikker, uro, ængstelse, søvnproblemer og svært ved at slappe af, samt professionelle omkring dem, f.eks. sygehus- og plejepersonale.

Betydning for borger: Behagelig følelse af afslapning, velvære og ro. Nedsat følelse af angst, uro og opmærksomhedsforstyrrelse. Musikintervention kan reducere smerteoplevelse og nedbringe medicinforbrug.

Betydning for medarbejder:De kan afhjælpe patient/beboer/borger ved særlige behov, dæmpe uro og afskærme den enkelte på beroligende og behagelig vis, uden selv a blive påvirket af lyden, idet formidlingen af lyd er centreret til brugeren.

 

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk