Soveværelse

produkt-11Besøg firma  

13 SenSit Straight fra Protac

Formål: Skabe ro og tryghed via sansestimulering

Målgruppe: Borgere med sanseforstyrrelser: fx, demens problematik, senhjerneskade, nedsat funktionsevne, Parkinson, udviklingsforstyrrelser, psykiatriske borgere og andre

Betydning for borger: Stolen har ergonomisk siddekomfort og er let at sætte sig i og rejse sig fra. Kuglernes tyngde og tryk skaber ro og tryghed.

Betydning for medarbejder: Større selvhjulpenhed og mindre motorisk uro blandt borgerne giver større overskud i en travl hverdag.

Forventet økonomisk effekt: Øget fysisk og psykisk ro og tryghed blandt borgerne, frigiver ressourcer og mindsker konflikter og stress.

produkt-12Besøg firma  

14 Opus 5 plejeseng fra KR

Formål: Lette arbejdsgangene for personalet, frigør ressourcer og øger borgerens selvhjulpenhed og komfort.

Målgruppe: Ældre, rehabiliteringspotentielle, demensramte, handicappede m.fl.

Betydning for borger: Mere selvhjulpne med bedre aktivering/inddragelse. Øger mobiliseringen og komforten/velværen og tryksårsforebyggelse, samt skånsom omlejring med ligeværdige samtaler samt færre liggedage.

Betydning for medarbejder: Bedre arbejdsmiljø pga. mindre belastning, reducering af arbejdsskader, nemmere forflytninger og skånsom mobilisering. Færre hjælpemidler til mobilisering og forflytning med bedre kontrol/vurdering.

petme-15Besøg firma   

15 Sovende kat fra PETME

Formål: Skabe tryghed og hygge hos borgeren.

Målgruppe: Borgere med demens, udviklingshæmmede eller ensomme.

Betydning for borger:  Skaber ro og hygge hos borgeren, da kæledyrene spinder/snorker og trækker vejret mens de sover.

Betydning for medarbejder: Kæledyrene kan bruges som terapi og selskab til målgruppen.

Se video

bedlight-16Besøg firma   

16 Bed light fra mylight

Formål: Sensoraktiveret lys der kan påsætte seng, skabe og andre steder hvor der ønskes lys om natten

Målgruppe: Borgere der har behov for afdæmpet lysautomatisk, når der trædes ud af sengen og dine fødder rammer gulve

Betydning for borger: Større sikkerhed og tryghed når der færdes i ens hjem om natten

Betydning for medarbejder: Ikke aktuel

produkt-14Besøg firma  

17 GH3 loftlift fra Guldmann A/S

Formål: At løfte og forflytte personer fra et sted til et andet

Målgruppe: Til borgere, hvor der er brug for hjælp til forflytning. Fx fra (køre-)stol til seng

Betydning for borger: Sikker og komfortabel forflytning, hvor borgeren også kan være i øjenhøjde med medarbejderen, når forflytningen foretages. Hvis der benyttes køremotorere til loftliften, kan borgeren blive mere selvhjulpen

Betydning for medarbejder: Lofthejssystemet er tidsbesparende og giver et bedre arbejdsmiljø pga. fravær af tunge løft, eftersom alt hvad du behøver for at gennemføre en forflytning altid er til stede. Med opladningssystemet sikrer desuden, at systemet altid er opladet og klar til brug.

 

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk