Stue/Køkken

mydoor-01Besøg firma  

1Mydoor fra Eden Denmark

Formål: Skaber mulighed for selv at finde hjem via genkendelse af hoveddør.

Målgruppe: Borgere, som har problemer med at huske og finde vej

Betydning for borger: Genkendelse af personlig hoveddør. Medfører styrket identitet og selvbestemmelse, inspirerer til meningsfulde samtaler.

Betydning for medarbejder: Frigivelse af tid (borgeren finder hjem), dybere kendskab til borger (inspiration til samtaleemner), styrkelse af egenomsorgen (behov for mindre hjælp) og mindre irritation i omgivelserne.

seniortryghed-02Besøg firma  

2Seniortryghed* fra Actas

Formål: Sikring af personer i egen bolig.

Målgruppe: Ældre i egen bolig og deres pårørende.

Betydning for borger: Sikkerhed – øget livskvalitet.

Betydning for medarbejder: Sikkerhed hos borgeren giver mindre stress.

produkt-02Besøg firma  

3 Stemmestyring af bolig fra Human Tech ApS

Formål: Borgere opnår højere selvhjulpenhed og øget kontrol af deres omgivelser tillige med formindsket afhængighed af andres tilstedeværelse.

Målgruppe: Fysisk handicappede borgere, som har svært ved at bevæge sig rundt eller at trykke på knapper.

Betydning for borger: Borgerne får større frihed og medbestemmelse og bliver langt mere selvhjulpne, da de med dette system i stor udstrækning selv kan få tingene til at ske, uden at der behøver at være andre til stede.

Betydning for medarbejder: Medarbejderen får mere selvhjulpne borgere, og behøver ikke løbe til borgeren i tide og utide for at udføre de mindre, mere dagligdags opgaver.

produkt-04Besøg firma  

4 Paro-robotsæl fra Gloria Mundi Care ApS

Formål: At stimulere til kontakt og kommunikation, genkalde holdninger, følelser, hukommelse fra et levet liv, sprog og omsorg. Kan bruges som underholdning eller som socialpædagogisk redskab.

Målgruppe: Demente eller personer med et psykisk handicap.

Betydning for borger: Kan højne livskvaliteten, skabe koncentration, tryghed, ro og give mulighed for at give et 'dyr' omsorg, uden at dette kommer til skade.

Betydning for medarbejder: Kan bidrage til øget kommunikation med borger. Kan bruges i stedet for andre indgribende tiltag, såsom medicin, til at dæmpe udadreagerende adfærd, uro, trang til at vandre omkring m.v.

inimove-09Besøg firma  

5 Inimove Complex + Cognitiv fra Inimove A/S

Formål: Sjove og effektive træningsredskaber.

Målgruppe: Borgere med fx Blodprop, hjerneskade, håndskade, skulderskade, ADHD m.fl.

Betydning for borger: Styrker bl.a. finmotorik, koncentration og koordination samt træner muskler og led i hånd, arm og skulder.

Betydning for medarbejder: Skaber glæde og samvær. Kan benyttes til gruppe- og hjemmetræning. Frigør ressourcer og gør genoptræningen mere effektiv.

lux-aeroguard-06Besøg firma  

6 Lux Aeroguard Mini* fra Nordic2care

Formål: Sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Målgruppe: Alt personale inden for omsorg og pleje.

Betydning for borger: Hvis indeklimaet er godt får borgeren oftere besøg af pårørende. Dette skaber en højere værdighed, som der ved øger livsglæden.

Betydning for medarbejder: Sundere arbejdsmiljø pga. bedre indeklima, som kan medvirke til at medarbejderne bliver lidt længere hos borgeren.

4singlebord-07Besøg firma  

7 4Single bord fra Ropox

Formål: At lave aktiviteter og udvikle relationer.

Målgruppe: Stor, lille, ung, ældre eller kørestolsbrugere.

Betydning for borger: Gør aktiviteter overskuelige, da bordet kan indstilles efter skiftende behov.

Betydning for medarbejder: Kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet – mulighed for at indstille højden.

Forventet økonomisk effekt: Frigør medarbejdernes tid til andre opgaver.

tango-05Besøg firma  

8 Arbejdsstol Tango 500El fra Vela A/S

Formål: Borgeren kan opretholde sit aktivitetsniveau og sin uafhængighed hjemme eller på jobbet. ALB-ryglænet er todelt, og giver støtte til lænd og bækken. Fremmer det naturlige lændesvaj og en rank holdning, der kan forebygge eller lindre ondt i ryggen.

Målgruppe: Funktionsnedsættelser som fx gigt, slid, rygproblemer, balanceproblemer, gangbesvær, sklerose og Parkinson m.fl.

Betydning for borger: Elektrisk højdeindstilling gør det muligt for borgere med mobilitetsproblemer at rejse/sætte sig ved egen hjælp eller nå overskabe, siddende i stolen, der har stabil centralbremse. ALB-ryglænets nye muligheder for bevægelse i lænderyggen er en fordel for mennesker, som ikke har mulighed for at bevæge eller aktivere kroppen i stolen

Betydning for medarbejder: Bedre arbejdsstilling, da brugeren kan placeres i ønsket højde vha. elektrisk højdeindstilling. Nemmere forflytning, da stolen kan indstilles i niveau med seng eller stol og ved sideværts forflytning klappes armlænene helt væk

produkt-06Besøg firma  

9 Edero Armon* fra Carewarekompagniet

Formål: Understøtter armen så brugeren frit kan bevæge armen i alle retninger.

Målgruppe: Personer med nedsat styrke i arme, skuldre og hænder eller med kroniske smerter, som kun kan bruge armen i kort tid af gangen. Det kan skyldes muskelsygdomme, ryg-/hjerneskader eller i forbindelse med en arbejdsskade mfl.

Betydning for borger: Hjælper den enkelte borger til at være selvhjulpen i de fleste af hverdagens almindelige gøremål. Kirurger, tandlæger, ultralydsscannere og andre professioner, der kræver præcision og gentagne bevægelser, kan kompensere eller undgå skulder- og rygskader.

Betydning for medarbejder: Ved genoptræning aflastes terapeuten, idet brugeren selv holder og træner armene.

produkt-07Besøg firma  

10 Easy-Up fra HandiGood

Formål: Åbn alt med en hånd. Eller have mulighed for at bruge begge hænder til opgaven, hvis de er svage.

Målgruppe: Personer med én arm eller en brækket arm, muskelsvind, gigt, hjerneskadet, halvsides lammet, , lammelse, ældre, parkinson, sclerose, børn med handicap m. fl.

Betydning for borger: Gør borgeren mere selvhjulpen, og dermed mere livskvalitet. Med Easy-up kan du nu selv åbne et glas marmelade, åbne en dåse tun fx et pilleglas m.m., røre en fars, bage en kage, uden at være bange for at skåle vælter.

Betydning for medarbejder: Pga. højere selvhjulpenhed hos borgeren, sparer medarbejderne de "små besøg" ved borgerne for at åbne div. ting.

produkt-08Besøg firma  

11 Hæve/sænke køkken fra Pressalit Care

Formål: Bord: Løfteenheden kan højdejustere bordplader med 28cm, så denne kan tilpasses brugerens behov. Skabe: Løfteenheden gør overskabets opbevaring tilgængelig for personer, der ikke kan nå højt op, f.eks. kørestolsbrugere med nedsat funktionsevne.

Målgruppe: Bord: Personer med nedsat funktionsevne, samt køkkenpersonale der har behov for ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Skabe: Personer med nedsat fysisk funktion, f.eks. personer i kørestol.

Betydning for borger: Bord: Med korrekt bordpladehøjde ved arbejdsplads, kogeplade og vask i køkkenet, kan brugeren arbejde i køkkenet uden hjælp. Skabe: Med løfteenheden kan personer med nedsat funktion arbejde i køkkenet uden hjælp fra andre.

Betydning for medarbejder: Med løfteenhederne på bord og skabe kan beboere være selvhjulpne i forbindelse med køkkenarbejde, som giver tidsbesparelse for medarbejderne. Giver det mulighed for at gennemføre rekreative aktiviteter i køkkenet. Bordet giver korrekte arbejdsstillinger.

produkt-10Besøg firma

12 ELSI Smart Floor fra MariCare

Formål: Faldforbyggende, alarmere/information ved adfærdsændringer. Et hjælpeværktøj for bedre pleje og omsorg og øget sikkerhed.

Målgruppe: Beboere på pleje-, og rehabcentre og specielt beboere, som kræver større omsorg.

Betydning for borger: Større sikkerhed, tryghed, selvstændighed, øget omsorg 24 timer i døgnet uden at man bliver forstyrret, som gavner livskvaliteten.

Betydning for medarbejder: Medarbejderne kan fokusere deres pleje og omsorg til de mest trængende, og få mere tid social kontakt med beboerne.

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk