Showroom

produkt-21Besøg firma  

27 Somfy - Home motion fra Gardinmontøren

Formål: Træk gardinerne for og fra med ét tryk på en knap, eller automatisér dem til at trække for og fra

Målgruppe: Kørestolsbrugere og andre med funktionsnedsættelse, som har svært ved at trække for og fra

Betydning for borger: Produktet bidrager i særlig grad for brugere i kørestol, og andre med mindre og større funktionsnedsættelser til at leve mere selvstændigt

Betydning for medarbejder: Systemet gør at borgeren i højere grad kan klare dagligdagen selv. Dermed frigøres ressourcer til andre opgaver

virtual  

28 Virtual Reality fra diverse leverandører

Virtual Reality (VR) skaber et computersimuleret miljø i 3D ved hjælp af specielle VR-briller med indbyggede skærme eller med plads til din Smart Phone.

BorgerDigital, Rehabiliteringscenter Aalborg og Center for Velfærdsteknologi, samarbejder med Tech College om at gøre sig erfaringer med VR inden for træning, oplevelser, spil m.fl.. Erfaringerne skal bruges til at udbrede kendskabet og mulighederne ved VR. Der arbejdes p.t. med to platforme:

  • VR Briller til smartphones – optagelse af 360° VR film på forskellige lokationer i Aalborg
  • HTC Vive – Æblespil og boldspil er rehabiliteringsprogrammer til bevægelse, træning og oplevelse
hverdagsteknologi  

29 Hverdagsteknologi  fra diverse leverandører

Formål: Et selvstændigt liv handler om mere end gribetænger, plejesenge og rollatorer. Hvis du har udfordringer med hverdagsopgaver som at styre varmen i boligen, se billeder og videoer fra pårørende, tænde og slukke lys, trække gardiner for og fra, er der nu mange muligheder på markedet. Centret har indledt et samarbejde med Fagcenter for Autisme og ADHD om at vise et bredt udvalg, til glæde og gavn for borgere, men også medarbejdere, der bedre kan rådgive borgerne. Automatisering af hjemmet er langt fra nyt. Men med trådløse løsninger ofte styret af en app, er det blevet let og hurtigt at styre hjemmet.

Book et besøg på Centret og se udstilling.

produkt-20-1Besøg firma  

30 iTongue + iHandle fra TKS-Technologi

Formål: Styringsredskaber i form af en ganebøjle og et fingeraggregat til borgere med lammelser eller andre handicap.

Målgruppe: Lammede borgere, eller med handicap, der bevirker de ikke kan bruge et joystick, et tastatur eller en mus.

Betydning for borger: : Større selvhjulpenhed, øget livskvalitet og frihed, da produkterne skal sættes til at styre el. kørestole, computere, boligen og meget mere. Borgere der er lammet fra nakken og ned, kan stadigvæk bruge tungen og dermed lære at bruge iTongue.

Betydning for medarbejder: Borgere bliver mere selvhjulpne og der frigøres ressourcer til plejeopgaver, borgeren ikke kan klare selv.

produkt-13Besøg firma  

31 Telekit fra TeleCareNord

Formål: Telemedicinsk tilbud til KOL-patienter samt projekt der undersøger, om telemedicin kan gøre en forskel for borgere med hjertesvigt

Målgruppe: KOL-patienter med KOL i svær grad samt borgere med hjertesvigt

Betydning for borger: KOL-patienter i eget hjem har frembragt forskningsresultater, der viser, at patienter, som blev tilbudt Telekittet, har oplevet øget livskvalitet gennem øget egenkontrol med sygdommen. Dette har gjort at Telekittet er blevet et fast tilbud til KOL-patienter og nu afprøves på 300 borgere med hjertesvigt

Betydning for medarbejder: En samlet ressourcemæssig besparelse i forbruget af pleje- og sundhedsydelser og dermed frigør tid til andre opgaver for medarbejderne

produkt-35Besøg firma  

32 Bidet Jasmin Care XL fra J. Honoré Aps

Formål: At borgerne kan klare toiletbesøg alene samt opnå bedre nedre hygiejne.

Målgruppe: Borgere, der får hjælp til toiletbesøg, borgere med reumatiske lidelser, gigt, urinvejsinfektioner, afførings- eller hudproblemer.

Betydning for borger: Kan klare toiletbesøg på egen hånd, bedre nedre hygiejne

Betydning for medarbejder: Positiv forbedring af arbejdsmiljøet, bl.a. mindre belastning af skuldre og læn. Endvidere frigøres tid til andre opgaver.

melvin-36Besøg firma  

33 Melvin fra Melvin Robotics

Formål: At give borgeren frihed til at går på toilettet i det øjeblik behovet opstår.

Målgruppe: Borgere der i dag er afhængige af personlig assistance til af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg.

Betydning for borger: Benklæder skal af og på før og efter toiletbesøget, hvilket for nogle borgere er umuligt uden assistance fra plejepersonale eller pårørende. Det kan være pga. lammelse i arme, gigt i hænder eller brækket ryg. Melvin hjælper borgeren med af- og påtagning af benklæder, uden assistance og giver friheden tilbage til at gå på toilettet når behovet opstår.

Betydning for medarbejder: Fjerner behovet for assistance til borgere i forbindelse med toiletbesøg. Det er med til at frigøre ressourcer til andre pleje og omsorgsopgaver.

SE FILMEN

supportvaskBesøg firma  

34 Support vask fra Ropox

Formål: At være mere selvhjulpen og tryg i forbindelse med toiletbesøg.

Målgruppe: Borgere med funktionsnedsættelse

Betydning for borger: Support Vasken kan være med til at gøre borgeren mere selvhjulpen og føle sig tryg.

Betydning for medarbejder: Kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet mindsker behovet forflytninger.

 

produkt-34Besøg firma  

35 Medicinhusker* fra DoseSystem Aps

Formål: At sikre at borgerne får deres medicin til tiden, ved egen hjælp eller ved hjælp af personale.

Målgruppe: Hjemmepleje, plejehjem og bosteder mm.

Betydning for borger: Borgere i eget hjem: Giver tryghed samt frihed og hjælper med medicin til tiden via hjælp til selvhjælp. På plejehjem og bosteder: Det sikres, at personalet får hjælp til at huske borgernes medicin.

Betydning for medarbejder:På afstand kan der holdes øje med, om borgere kvitterer for medicin påmindelsen. Dette kan spare udkørsler, og frigør tid til andre opgaver.
På plejehjem får man et nyt og bedre overblik over medicineringen. Man kan i et enkelt skærmbillede holde øje med at al medicin er givet til tiden.

safecall-32Besøg firma  

36 Alarm- og pejlesystem fra Safecall

Formål: Lokalisere forsvundne personer hurtigt

Målgruppe: Borgere med orienteringsbesvær, plejehjem, institutioner og kommuner

Betydning for borger: Borgere med demens kan bibeholde friheden i længere tid til at bevæge sig frit omkring. GPS'en sender først en alarm, når borgeren har bevæget sig uden for et foruddefineret område eller ikke er tilbage til aftalt tid. Tidskrævende eftersøgninger og situationer, hvor borgeren er forsvundet kan undgås, der skaber frihed og tryghed for borgeren selv og de pårørende.

Betydning for medarbejder: Det er muligt at finde en forsvunden person på få minutter uanset om man sidder på kontoret eller er på farten. Et adgangsstyret system gør, at medarbejderen kun har adgang til de GPS sporingsenheder man har ansvaret for. Systemet tjekker alle GPS enhederne dagligt for fladt batteri eller andre problemer, så man undgår falsk tryghed. Hvis en enhed har problemer sendes der besked via SMS eller mail.

produkt-31Besøg firma  

37 Care Tracker* fra Stella Care ApS

Formål: GPS Tracking, primært af personer med demens. Der er lagt vægt på, at produktet er nemt at bruge, sikkert og trygt for alle parter.

Målgruppe: Plejehjem, institutioner og kommuner.

Betydning for borger: Det giver frihed for demente borgere, som igen kan få lov at færdes frit og på egen hånd. Understøtter, at demente borgere kan bliver længere tid i deres eget hjem. Giver tryghed, både for den demente borger og for de pårørende, at personen ikke kan forsvinde sporløst.

Betydning for medarbejder: Bruges via en app, så medarbejderne alarmeres øjeblikkeligt, når en borger forlader plejehjemmet og personalet kan følge personens færden på et kort på telefonen– sekund for sekund. Vildfarne borgere findes hurtigt og nemt og kan følges hjem.

caretakerBesøg firma  

38 Safemate fra Cekura

Formål: Nødkald med GPS med mulighed for at få forbindelse og tale med Cekuras Kontaktcenter

Målgruppe: Borgere med orienteringsbesvær, demens, bevægelseshæmmede, KOL m.fl.

Betydning for borger: Mulighed for nødkald med direkte kontakt til Kontaktcenter med sundhedsfagligt personale, der hjælper borgeren ved behov. Safemate giver også borgeren mulighed for at få svar på spørgsmål, en betryggende samtale eller anden vejledning, fx til at finde hjem pga. GPS-systemet når du har været ude at nyde det gode vejr. Kontaktcentret har oplysninger om hver bruger og hvem de kan kontakte af naboer, pårørende, hjemmehjælp, vagtlæge osv. Under samtalen vurderer vores personale situationen og skaffer den rette hjælp

Betydning for medarbejder: Reducerer unødvendige udrykninger fra for eksempel hjemmepleje, ambulance og politi.

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk