Showroom

produkt-21Besøg firma  

23 Somfy - Home motion fra Gardinmontøren

Formål: Træk gardinerne for og fra med et tryk på en knap, eller automatisér dem til at trække for ved skumring.

Målgruppe: Kørestolsbrugere og andre med funktionsnedsættelse, som har svært ved at trække for og fra

Betydning for borger: Produktet bidrager i særlig grad for brugere i kørestol, og andre med mindre og større funktionsnedsættelser til leve mere selvstændigt med komforten og privatlivet ved at kunne trække for og fra selv

Betydning for medarbejder: Systemet kan også styre andre af hjemmets funktioner, så borgeren bliver mere selvhjulpen og med øget livskvalitet, samtidig med at flere af hjemmets opgaver automatiseres. Frigør ressourcer til andre opgaver

produkt-22Besøg firma  

24 RollzMotion fra Welldana Innocare

Formål: Stabil rollator, der efter behov let kan omdannes til en transportstol

Målgruppe: Rollatorbrugere, der kan få brug for et hvil på gåtur

Betydning for borger: Udover den almindelige hjælp via en rollator, giver den mulighed for at begive sig ud på længere ture, da den let kan omdannes til en transportstol, så medarbejder, eller pårørende, kan skubbe mens borgeren får et hvil. Også velegnet til ferier pga. to hjælpemidler i ét

Betydning for medarbejder: Letter arbejdet under fx aktivitetscentres udflugter, og øger motivationen for at tage længere gåture med borgerne, og ikke være bekymret for om borgeren bliver træt

produkt-25Besøg firma  

25 Smartstol fra LEMCO

Formål: Sætte sig ubesværet eller blive sat til bordet (evt. med siden til) med indbygget dreje- og skydefunktion

Målgruppe: Ældre og gangbesværede

Betydning for borger: Stolen hjælper gangbesværede til at sætte bordet på nem og behagelig måde. Stolen triller ikke og man undgår at skulle "hoppe" ind til bordet, da stolen let kan "skydes" frem mod bordet

Betydning for medarbejder: Gør borgeren selvhjulpen og medarbejderen aflastes, da belastninger i nakke, skuldre, arme og ryg undgås

wheeldrive-26Besøg firma  

26 Wheel Drive fra Sunrise Medical

Formål: Med WheelDrive kan brugeren føre et mobilt og aktivt liv, med mindre kraft anvendelse, mindre belastning på muskler og led samt færre smerter.

Målgruppe: Til borgere, der bruger en manuel kørestol med nedsat eller faldende styrke, smerte og / eller en skiftende fysisk form

Betydning for borger: Brugeren kan vælge mellem at anvende hjulene motoriserede, som supplement til egen armkraft, eller anvendelse som hjælpemotor funktion, uden brug af armkraft.

Betydning for medarbejder: Inspirerer borgere til at løse flere opgaver selv, som kan frigøre tid og ressourcer til andre opgaver, ydermere slipper medarbejderen for den fysisk belastning det er, at hjælpe til når stolen skal over kantstene, bakker eller ujævnheder med 3-i-1 løsningen

produkt-27Besøg firma  

27 Raizer fra LiftUp A/S

Formål:

Målgruppe: Borgere, der falder og ikke kan komme op igen uden hjælp inde og ude, og på trang plads. Raizer benyttes inden for hjemmeplejen, på plejecentre, på sygehuse og genoptræningscentre, af redningstjenester og af andet personale, der arbejder med løft og forflytning af personer med nedsat mobilitet.

Betydning for borger: Hurtigere og værdigt hjulpet op efter fald, og derfor mindre risici for følgeskader. Trygheden for borgeren ved at komme op mens denne har kontakt med gulvet samt (øjen-)kontakt med hjælperen under hele forløbet.

Betydning for medarbejder: Første medarbejder hos den faldne borger kan gribe ind med det samme og undgår ventetiden, fra man tilkalder en kollega/Falck, til de når frem. Medarbejderen skal ikke løfte, trække og skubbe i borgeren, med risiko for arbejdsskader, og kan hurtigere komme videre til næste opgave.

produkt-28Besøg firma  

28 Neater Eater fra Jadea

Formål: Et spisehjælpemiddel, som kan tilpasses personer med varierende fysiske og kognitive færdigheder

Målgruppe: Børn og voksne med medfødte handicaps eller opståede funktionsnedsættelser i arme og hænder

Betydning for borger: Bidrager i spisesituationer til, at borgeren kan have samme funktioner og muligheder i sociale sammenhænge som andre personer uden handicaps/funktionsnedsættelser. Yderligere bedrager den til større livskvalitet og selvstændighed

Betydning for medarbejder: Assistancen ved spisning reduceres, og frigør tid til samvær med borgeren og/eller andre opgaver. Bedre fysisk/psykisk arbejdsmiljø med større arbejdsglæde, en mindre stressende hverdag og et højere personligt og fagligt udbytte

manuxa-29Besøg firma  

29 Manuxa* fra Manuxa

Formål: At gøre borgere med gribevanskeligheder mere selvhjulpne.

Målgruppe: Borgere med nedsat gribefunktion, f. eks. leddegigtramte, slidgigtramte, borgere med senhjerneskade, sklerose og håndkirurgiske patienter.

Betydning for borger: Nedsatte smerter i fingre og håndled, samt reduceret udtrætning. Mere selvhjulpen og kan løse opgaver selv, som de plejer at få andre til at hjælpe med. Fx indkøb, madlavning, rengøring personlig pleje, samt hus og have.

Betydning for medarbejder: Mere selvhjulpne borgere, kan være med til at frigøre tid til andre opgaver.

produkt-30Besøg firma  

30 Bestic* fra Carewarekompagniet

Formål: At give borgeren større selvstændighed, medarbejderen et bedre arbejdsmiljø og kommunerne en betydelig økonomisk besparelse.

Målgruppe: Mennesker med nedsat funktion i arme og hænder, der er afhængige af, at blive madet af andre.

Betydning for borger: Brugerne af spisehjælpemidlet Bestic oplever større selvstændighed, selvtillid og en samlet bedre livskvalitet, når de kan spise selv. De føler mere værdighed og selvværd i hverdagen.

Betydning for medarbejder: Medarbejderne får mere tid, som de kan bruge på at løse andre opgaver eller hjælpe andre, som ellers måtte vente. I følge personalet selv giver den et rigtig godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og er et lyspunkt i en tid med nedskæringer.

apps-29  

31 Apps på Smartphones og Tablets understøtteren selvstændig livsførelse

Min Livshistorie: Digital platform, hvor der kan oprettes, udbygge, genkalde og gemme borgerens livshistorie i billeder, lyd, video og tekst.

Besøg side

MemoAssist/Husketavlen: Til borgere med ADHD, Alzheimers/demens, aspergers, autisme, eller hjerneskade. Bruger billeder og lyde til påmindelse. Kan fjernstyres af fx pårørende.

Besøg side

 

ShowMyDay: Digitalt hjælpemiddel til strukturering af hverdagen for mennesker med særlige behov.

Besøg side

safecall-32Besøg firma  

32 Alarm- og pejlesystem fra Safecall

Formål: Lokalisere forsvundne personer hurtigt

Målgruppe: Borgere med orienteringsbesvær, plejehjem, institutioner og kommuner

Betydning for borger: Borgere med demens kan bibeholde friheden i længere tid til at bevæge sig frit omkring. GPS'en sender først en alarm, når borgeren har bevæget sig uden for et foruddefineret område eller ikke er tilbage til aftalt tid. Tidskrævende eftersøgninger og situationer, hvor borgeren er forsvundet kan undgås, der skaber frihed og tryghed for borgeren selv og de pårørende.

Betydning for medarbejder: Det er muligt at finde en forsvunden person på få minutter uanset om man sidder på kontoret eller er på farten. Et adgangsstyret system gør, at medarbejderen kun har adgang til de GPS sporingsenheder man har ansvaret for. Systemet tjekker alle GPS enhederne dagligt for fladt batteri eller andre problemer, så man undgår falsk tryghed. Hvis en enhed har problemer sendes der besked via SMS eller mail.

produkt-31Besøg firma  

33 Care Tracker* fra Stella Care ApS

Formål: GPS Tracking, primært af personer med demens. Der er lagt vægt på, at produktet er nemt at bruge, sikkert og trygt for alle parter.

Målgruppe: Plejehjem, institutioner og kommuner.

Betydning for borger: Det giver frihed for demente borgere, som igen kan få lov at færdes frit og på egen hånd. Understøtter, at demente borgere kan bliver længere tid i deres eget hjem. Giver tryghed, både for den demente borger og for de pårørende, at personen ikke kan forsvinde sporløst.

Betydning for medarbejder: Bruges via en app, så medarbejderne alarmeres øjeblikkeligt, når en borger forlader plejehjemmet og personalet kan følge personens færden på et kort på telefonen– sekund for sekund. Vildfarne borgere findes hurtigt og nemt og kan følges hjem.

produkt-34Besøg firma  

34 Medicinhusker* fra DoseSystem Aps

Formål: At sikre at borgerne får deres medicin til tiden, ved egen hjælp eller ved hjælp af personale.

Målgruppe: Hjemmepleje, plejehjem og bosteder mm.

Betydning for borger: Borgere i eget hjem: Giver tryghed samt frihed og hjælper med medicin til tiden via hjælp til selvhjælp. På plejehjem og bosteder: Det sikres, at personalet får hjælp til at huske borgernes medicin.

Betydning for medarbejder:På afstand kan der holdes øje med, om borgere kvitterer for medicin påmindelsen. Dette kan spare udkørsler, og frigør tid til andre opgaver.
På plejehjem får man et nyt og bedre overblik over medicineringen. Man kan i et enkelt skærmbillede holde øje med at al medicin er givet til tiden.

produkt-35Besøg firma  

35 Bidet Jasmin Care XL fra J. Honoré Aps

Formål: At borgerne kan klare toiletbesøg alene samt opnå bedre nedre hygiejne.

Målgruppe: Borgere, der får hjælp til toiletbesøg, borgere med reumatiske lidelser, gigt, urinvejsinfektioner, afførings- eller hudproblemer.

Betydning for borger: Kan klare toiletbesøg på egen hånd, bedre nedre hygiejne

Betydning for medarbejder: Positiv forbedring af arbejdsmiljøet, bl.a. mindre belastning af skuldre og læn. Endvidere frigøres tid til andre opgaver.

melvin-36Besøg firma  

36 Melvin fra Melvin

Formål: At give borgeren frihed til at går på toilettet i det øjeblik behovet opstår.

Målgruppe: Borgere der i dag er afhængige af personlig assistance til af- og påklædning i forbindelse med toiletbesøg.

Betydning for borger: Benklæder skal af og på før og efter toiletbesøget, hvilket for nogle borgere er umuligt uden assistance fra plejepersonale eller pårørende. Det kan være pga. lammelse i arme, gigt i hænder eller brækket ryg. Melvin hjælper borgeren med af- og påtagning af benklæder, uden assistance og giver friheden tilbage til at gå på toilettet når behovet opstår.

Betydning for medarbejder: Fjerner behovet for assistance til borgere i forbindelse med toiletbesøg. Det er med til at frigøre ressourcer til andre pleje og omsorgsopgaver.

SE FILMEN

supportvaskBesøg firma  

37 Support vask fra Ropox

Formål: At være mere selvhjulpen og tryg i forbindelse med toiletbesøg.

Målgruppe: Borgere med funktionsnedsættelse

Betydning for borger: Support Vasken kan være med til at gøre borgeren mere selvhjulpen og føle sig tryg.

Betydning for medarbejder: Kan være med til at forbedre arbejdsmiljøet mindsker behovet forflytninger.

 

produkt-20-1Besøg firma  

38 iTongue + iHandle fra TKS-Technologi

Formål: Styringsredskaber i form af en ganebøjle og et fingeraggregat til borgere med lammelser eller andre handicap.

Målgruppe: Lammede borgere, eller med handicap, der bevirker de ikke kan bruge et joystick, et tastatur eller en mus.

Betydning for borger: Større selvhjulpenhed, øget livskvalitet og frihed, da produkterne skal sættes til at styre elkørestole, computere, boligen og meget mere. Borgere der er lammet fra nakken og ned, kan stadigvæk bruge tungen og dermed lære at bruge iTongue.

Betydning for medarbejder: Borgere bliver mere selvhjulpne og der frigøres ressourcer til plejeopgaver, borgeren ikke kan klare selv.

produkt-13Besøg firma  

39 Telekit fra TeleCareNord

Formål: Telemedicinsk projekt

Målgruppe: KOL-patienter med KOL i svær grad

Betydning for borger: KOL-patienter i eget hjem har frembragt forskning sresultater, der viser, at patienter, som blev tilbudt Telekittet, har oplevet øget livskvalitet gennem øget egenkontrol med sygdommen.

Betydning for medarbejder: En samlet ressourcemæssig besparelse i forbruget af pleje- og sundhedsydelser og dermed frigør tid til andre opgaver for medarbejderne.

tubusone-42Besøg firma  

42 TubusOne fra Tubus Technology

Formål: At borgere uden bevægelsesfunktion i arme/hænder kan benytte touch skærme såsom tablets og smartphones.

Målgruppe: Borgere, der ikke har mulighed for at benytte en tablet eller en smartphone på traditionel vis med fingrene. Eksempelvis. Fx borgere med muskelsvind, Parkinson, spastikere og amputationer.

Betydning for borger: Et omdrejningspunkt i hverdagen er, at kommunikere med omverdenen. Skaber bro imellem borgeren og den digitale verden, og borgeren kan være online igen, socialisere sig via de digitale medier og holde sig opdateret omkring nyheder.

Betydning for medarbejder: Der bliver skabt et rum for fx samvær mellem borgeren og personalet, som ellers blev brugt på praktiske handlinger som fx mailskrivning.

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk