Hvad er velfærdsteknologi?

Velfærdsteknologiske løsninger kan være med til at øge borgerens muligheder for, at blive mere selvhjulpen, og løse en lang række udfordringer i hverdagen.

Ved hjælp af teknologiske løsninger kan livskvaliteten i hverdagen øges for den enkelte og de pårørende. Det kunne eksempel være teknologiske hjælpemidler til tilberedning af mad og spisning, eller til den daglige personlige hygiejne.

Velfærdsteknologi er også med til, at forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne inden for pleje- og omsorgssektoren, ved eksempelvis at understøtte ergonomien i plejemæssige opgaver. Det skaber nye muligheder for faglige metoder og tilgange, der øger trivslen på arbejdspladsen, mindsker den fysiske belastning/nedslidning samt i nogle sammenhænge frigøre tid til andre opgaver.

 

 

Når velfærdsteknologi giver mening

"Tænk at nogen har opfundet sådan en ting til mig!"

Bestic fra Carewarecompagniet

Borger, Aalborg Kommune

bobbel-right

 
 

"Bestick virkede rigtig godt. Borger forstod hurtigt at anvende trykknap systemet og er selvhjulpen med at spise med den.
Jeg tænker, at det dog kræver træning at bruge den, men jeger overbevist om, at det vil komme ret hurtigt. Borger varmeget begejstret for den."

Bestic fra Carewarecompagniet

Ergoterapeut, Aalborg Kommune

bobbel-left

"Det er bare så skønt, at kunne spise selv. Jeg glæder mig til at invitere mine venner på besøg til spisning i min lejlighed, jeg skal bare lige have købt et spisebord. Sådan et har jeg aldrig haft brug for.”

Neater eater fra Jadea

Beboer David
Østergadekollegiet, Aalborg Kommune

bobbel-right

 
 

"Vi kan allerede nu sige, at den stol, vi har på prøve til en borger er EMINENT til ham. Der er stort set ingen problemer med at få ham placeret i den og han kommer ordentligt ind til bordet helt uden besvær."

Smartstol fra LEMCO

Medarbejder
Dagtilbud Kilden, Aalborg Kommune

bobbel-left

"Vi får et langt bedre fysisk arbejdsmiljø, når vi anvender VENDLET V5. Når vi bruger VENDLET V5 til forflytninger, undgår vi nemlig masser af tunge løft, træk og skub."

Vendlet V5

Social og sundhedsassistent
Plejehjemmet Thulebakken, Aalborg Kommune

bobbel-right

 
 

"Den bruges af vores træningsassistent i de situationer, hvor brugeren/borgeren ikke har så lang gangdistance. Plejepersonalet bruger den til de borgere, der ger- ne vil ud af huset og samtidig gå så langt som muligt, men med mulighed for at komme i en kørestol på et tidspunkt.

Så er den også velegnet til at tage med i plejecenterets bus, hvor pladsen ellers hurtigt fyldes af transportkørestole."

RollzMotion fra Welldana Innocare

Centerleder for Bøgely
Vesthimmerlands Kommune

bobbel-left

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk