Hvorfor velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi er et fænomen, som man blandt andet beskæftiger sig med i pleje- og omsorgssektoren, fordi det skaber mulighed for nye faglige metoder og tilgange til at løse kerneopgaven  omsorg og nærvær. 

 

Det gør man ved at bruge teknologi i forskellige afskygninger til at understøtte f.eks. borgerens følelse af tryghed, sikkerhed, livskvalitet og værdighed. Det opnår man blandt andet ved at blive mere mobil og selvhjulpen i hverdagen og de daglige gøremål. For medarbejdere kan teknologien medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet samt øge kvaliteten i serviceydelserne.