Nyhedsbrev juni 2021

En af de mest avancerede sociale robotter med kunstig intelligens er tilbage!

Center for Velfærdsteknologi deltager i et spændende netværk mellem Danmark og Japan, hvor et af resultaterne er test af den sociale robot Lovot. Lovot er en lille venlig robot, der påvirkes af interaktionen med mennesker. Den reagere på sit navn, aflæser dit ansigtsudtryk og minder på mange punkter som et menneske. Den taler ikke et rigtigt sprog. 

Lovot er blevet testet for om den øger trivslen hos personer med eksempelvis demens, og under den bløde og varme ydre gemmer er sig et hav af sensorer og den seneste hardware og software.

Her ses Lovot i Centrets Showroom

Lovot skal ikke ses som en erstatning for menneskelig kontakt eller omsorg. Lovot skal ses som ét hjælpemiddel blandt flere, som kan ”tages op af værktøjskassen” til at øge livskvaliteten hos mennesker i alle aldre.

Sving forbi Centret og se Lovot live og se hvor livagtige robotter i dag er blevet, og hvordan kunstig intelligens gør robotten mere venlig, imødekommen og menneskelig.

Netværket mellem Danmark og Japan hedder JD Teletech, og har blandt andet stået for testen af Lovot i Aalborg, Skive og Viborg Kommuner. JD Teletech arbejder i øjeblikket også med at udvikle en vurderingsmetode til velfærdsteknologi, som Centret deltager aktivt i, da vi ser et behov for en operationel og alligevel let-anvende metode. Her på Centret ser vi frem til at få en metode til at blive endnu skarpere på at vurderer nye velfærdsteknologier.

Invitation til webinar: I skole på afstand - hør om nye kommunikationsteknologier til skoleområdet

Hvordan kan elever, der lider af en kronisk sygdom eller skoleværing gøre brug af nye kommunikationsteknologier til at følge undervisningen og være en del af det sociale sammenhold i klassen i denne COVID-19 tid?

 

Dato og tid : Fredag den 22 januar kl. 13.00-14.00

 

Målgruppe : Pædagoger, lærer, velfærdsteknologi- & udviklingskonsulenter, ledere inden for skoleområdet

 

Betaling : Gratis

 

Videoplatform : Zoom

 

Online tilmelding : Klik her og meld dig til senest den 18. januar 2020. Efter din tilmelding modtager du en email med accept på din tilmelding og dagen inden webinaret vil du modtage en email med link til videoplatformen.

 

Webinaret er arrangeret i et samarbejde mellem Center For Velfærdsteknologi, Aalborg og Laboratoriet for Velfærdsteknologi - Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Sundhedsteknologi og Medicin, Aalborg Universitet (AAU).

Invitation til webinar - "Hej med dig" - hør om nye kommunikationsteknolog

Hej med dig
- hør om nye kommunikationsteknologier på ældreområdet

Hvordan kan ældre mennesker i eget hjem eller på plejecentre og deres pårørende gøre brug af kommunikationsteknologier til at holde kontakten i denne COVID-19 tid? Der findes forskellige telepresencerobotter, video apps, gratis mødetelefoner mv.
På dette gratis webinar vil vi præsentere forskellige teknologier, som vi håber, kan være til inspiration i jeres arbejde indenfor ældreområdet.

Dato og tid: Fredag den 15. januar kl 13.00-14.00

Målgruppe : Hjemmesygeplejersker, social og sundhedshjælper, SOSU-assistenter,
velfærdsteknologikonsulenter, ledere inden for ældreområdet, interesseorganisationer, pårørende til ældre, mv.

Betaling: Gratis

Videoplatform: Zoom

Online tilmelding : Klik her og meld dig til senest den 11. januar 2020. Efter din tilmelding modtager du en e-mail med accept på din tilmelding og dagen inden webinaret vil du modtage en e-mail med link til videoplatformen.


Webinaret er arrangeret i et samarbejde mellem Center For Velfærdsteknologi, Aalborg og Laboratoriet for Velfærdsteknologi - Telesundhed & Telerehabilitering, Institut for Sundhedsteknologi og Medicin, Aalborg Universitet (AAU).

Nytårshilsen januar 2021

Vi kan nu se tilbage på 2020 som et år, hvor alt har været anderledes. Alligevel har der været mange spændende aktiviteter hos Center for Velfærdsteknologi.


Vi har kunne fortsætte arbejdet med inspiration og læring om velfærdsteknologi, fordi alle har været positive og omstillingsparate og klar til at gøre tingene lidt anderledes. På den måde har det været muligt for os, at holde åbent og på forsvarlig vis blive ved med at inspirere om brugen af velfærdsteknologi. Når vi kigger frem i 2021 er det med et håb om, at vi igen kan mødes med jer alle – især alle jer, som vi kun har set online i 2020.

 

Én af de aktiviteter, som Centret i år har afholdt online, er vores Produktpræsentationsdage d. 10. september og 10. december 2020, hvor vi præsenterer nye spændende teknologier. Senest har vi d. 10. december 2020 afholdt virtuel produktpræsentationsdag, hvor vi kiggede nærmere på følgende teknologier:

 

Qwiek.up - fra Qwiek

Qwiek.up projicerer billeder, film og mønstre på loft eller væg. Der er mulighed for at regulere stimuli, hvilket gør at den kan bruges som plejeintervention på både individuelt niveau og i grupper. Ved at projicere billeder, der imødekommer borgerens/borgernes personlige behov og ønsker. Kræver ikke Wi-Fi eller teknisk kunnen, da du blot ændre indhold (film, billeder m.fl.) ved at skifte USB-nøgle.

 

Innovativt træningsredskab - fra Innovaid

TREAX er et fleksibelt rehabiliteringssystem, der sætter terapeuter i stand til at designe træningsaktiviteter, der matcher funktionsniveauet og træningsbehovet for den enkelte bruger. Du har som terapeut og specialist kontrollen, og kan let skabe individuelle og udfordrende øvelser. Velegnet til træning af såvel børn og voksne.

 

Box med UVC lys til desinfektion fra FHS Scandinavia

UVC-lys er en effektiv og veldokumenteret metode til desinfektion. Det er muligt at neutralisere langt de fleste typer mikroorganismer som bakterier, svampe, gær og virus. Med en UVC-lys boks kan man på under 25 sekunder desinficere f.eks. tablets, telefoner og meget andet udstyr, som ellers kan være svært at rengøre, eller som ikke tåler sprit. valideret og certificeret af diverse testinstitutter, som er godkendt til at certificere medicinsk udstyr

 

Afskærmningsløsning med samtaleanlæg

Systemet er opbygget af moduler og kan tilpasses det enkelte miljø f.eks. i et rum, en døråbning eller ved skranker. Samtaleanlægget har teleslynge, så de med høreapparat får den bedste oplevelse ved samtaler.

 

Feber og mundbindsscanner

Når en person stiller sig foran scanneren, kan den fortælle, om personen har feber og eventuelt, om man har husket mundbind. Scanneren kan enten kobles på en dørautomatik eller stå som ”stand-alone” på en stander. Den gemmer ikke persondata, hvis ikke man ønsker det, og er ikke koblet til Wi-Fi.

 

VI ser frem til 2021 og glæder os til en masse spændende aktiviteter omkring velfærdsteknologi!

 

De bedste nytårshilsner

Center for Velfærdsteknologi

Nyhedsbrev september 2020

Mekaniske exoskeletter – hvad er det og hvor gør det gavn?


Det er ikke alle, der ved hvad et exoskelet er, og hvad det kan bruges til: Som hjælpemiddel er et exoskelet, et mekanisk eller elektrisk ”skelet” du bærer på din krop. Det giver gør dig i stand til at udføre opgaver som før var umulige eller belastende for din krop. Exoskelettet aflaster med andre ord din krop, og gør at du for eksempel kan mindske nedslidning, eller gøre din hverdag lettere.

 

Mekaniske exoskeletter har gjort deres indtog i industrien og Center for Velfærdsteknologi var nysgerrige på, om de også kunne bruges inden for pleje- og omsorgsverdenen samt inden for jobfastholdelse.

 

D. 10. september 2020 var Centret vært for en online temadag, da vi fandt det meget spændende, om andre fagområder ikke også kan gøre brug af exoskeletter. Temadagen startede med oplæg fra Aalborg Universitet. Der blev fortalt om, hvorfor der forskes i exoskeletter og det aktuelle projekt Exotic. Exotic projektet er kort fortalt, en exoskelet arm som du tager på, og styrer med din tunge ved hjælp af en lille ganeplade. Den henvender sig til mennesker med lammelser.

 

Dernæst var der inviteret to firmaer, Immo og Exowear for at komme med eksempler på exoskeletter på det danske marked.

 

I Centres udstilling kan du i en begrænset periode se og prøve exoskeletter. Så tøv ikke med at booke en tid til afprøvning, hvis du gerne vil prøve det på egen krop.

Sommerhilsen juli 2020

Under nedlukningen pga. COVID-19, har Centret brugt tid på at forbedre Centrets udstilling, hjemmeside og givet rådgivning og vejledning på afstand, deltaget i en virtuel workshop og rundvisning, indledt yderligere samarbejde med UCN samt klargjort Centret til genåbning i nye rammer.


Centrets udstilling
Udstillingens udtryk er blevet ændret med nye farver og opdeling af lokalerne. Der er blevet indrettet mindre nicher med eksempelvis virtual reality og teknologier til borgere med demens. Skiltningen er også blevet ændret, så det er lettere at få information på de udstillede teknologier.


Rådgivning og vejledning på afstand
Selvom Centret fysisk har været lukket i en periode, har Centret rådgivet og vejledt borgere og medarbejdere pr. telefon, e-mail eller via Microsoft Teams.
Afholdelse af virtuel workshop og rundvisning
En workshop under netværket JD Teletech, et dansk-japansk samarbejde om velfærdsteknologi, blev afholdt over Microsoft Teams, med stor deltagelse fra både Danmark og Japan. Som et nyt element i samarbejdet, arbejdes der på at udvikle en ny model til vurdering af velfærdsteknologi, som både Japan og Danmark (herunder Centret) kan bruge. Der forventes et udkast til vurderingsmodellen ultimo 2020 fra Aalborg Universitet.
Der har også været online rundvisning af Centret og deltagelse i møder med fremvisning af teknologier online. Dette vil Centret fremover også benytte, hvor borgere eller medarbejder foretrækker det frem for et fysisk besøg.

 

Indledt yderligere samarbejde med UCN
Ergoterapeutuddannelse hos UCN har efterspurgt yderligere samarbejde med Centret. Ud over rundvisninger af studerende og opgaveløsning på Centret, er der et ønske om samarbejde om kurser i hjælpemidler såsom indstilling af hjælpemidler. Der er dialog om formen og samarbejdet. Kurserne vil bestå i, at Centret lægger lokaler og evt. udstyr til kurserne.


Hjemmeside
Designet er blevet ændret radikalt ligesom de nye farver i udstillingen. Den nye opdeling af Centret går igen på hjemmesiden. Derudover er hjemmesiden også blevet mere overskuelig, så der hurtigere gives et indblik i, hvad det er, Centret kan tilbyde borgere og medarbejdere. Al tekst og billeder på siden er også ny. Den nye hjemmeside indbyder til at benytte de spændende faciliteter og tilbud, som Centret består af.

 

Klargøring af Centret til genåbning
Centret er åbent for besøgende inden for de gældende retningslinjer, og vi glæder os til igen at tage imod i de nye rammer. HUSK at Centret dog er sommerlukket i ugerne 28, 29 og 30.