Sommerhilsen juli 2020

Under nedlukningen pga. COVID-19, har Centret brugt tid på at forbedre Centrets udstilling, hjemmeside og givet rådgivning og vejledning på afstand, deltaget i en virtuel workshop og rundvisning, indledt yderligere samarbejde med UCN samt klargjort Centret til genåbning i nye rammer.


Centrets udstilling
Udstillingens udtryk er blevet ændret med nye farver og opdeling af lokalerne. Der er blevet indrettet mindre nicher med eksempelvis virtual reality og teknologier til borgere med demens. Skiltningen er også blevet ændret, så det er lettere at få information på de udstillede teknologier.


Rådgivning og vejledning på afstand
Selvom Centret fysisk har været lukket i en periode, har Centret rådgivet og vejledt borgere og medarbejdere pr. telefon, e-mail eller via Microsoft Teams.
Afholdelse af virtuel workshop og rundvisning
En workshop under netværket JD Teletech, et dansk-japansk samarbejde om velfærdsteknologi, blev afholdt over Microsoft Teams, med stor deltagelse fra både Danmark og Japan. Som et nyt element i samarbejdet, arbejdes der på at udvikle en ny model til vurdering af velfærdsteknologi, som både Japan og Danmark (herunder Centret) kan bruge. Der forventes et udkast til vurderingsmodellen ultimo 2020 fra Aalborg Universitet.
Der har også været online rundvisning af Centret og deltagelse i møder med fremvisning af teknologier online. Dette vil Centret fremover også benytte, hvor borgere eller medarbejder foretrækker det frem for et fysisk besøg.

 

Indledt yderligere samarbejde med UCN
Ergoterapeutuddannelse hos UCN har efterspurgt yderligere samarbejde med Centret. Ud over rundvisninger af studerende og opgaveløsning på Centret, er der et ønske om samarbejde om kurser i hjælpemidler såsom indstilling af hjælpemidler. Der er dialog om formen og samarbejdet. Kurserne vil bestå i, at Centret lægger lokaler og evt. udstyr til kurserne.


Hjemmeside
Designet er blevet ændret radikalt ligesom de nye farver i udstillingen. Den nye opdeling af Centret går igen på hjemmesiden. Derudover er hjemmesiden også blevet mere overskuelig, så der hurtigere gives et indblik i, hvad det er, Centret kan tilbyde borgere og medarbejdere. Al tekst og billeder på siden er også ny. Den nye hjemmeside indbyder til at benytte de spændende faciliteter og tilbud, som Centret består af.

 

Klargøring af Centret til genåbning
Centret er åbent for besøgende inden for de gældende retningslinjer, og vi glæder os til igen at tage imod i de nye rammer. HUSK at Centret dog er sommerlukket i ugerne 28, 29 og 30.