Nyhedsbrev september 2020

Mekaniske exoskeletter – hvad er det og hvor gør det gavn?


Det er ikke alle, der ved hvad et exoskelet er, og hvad det kan bruges til: Som hjælpemiddel er et exoskelet, et mekanisk eller elektrisk ”skelet” du bærer på din krop. Det giver gør dig i stand til at udføre opgaver som før var umulige eller belastende for din krop. Exoskelettet aflaster med andre ord din krop, og gør at du for eksempel kan mindske nedslidning, eller gøre din hverdag lettere.

 

Mekaniske exoskeletter har gjort deres indtog i industrien og Center for Velfærdsteknologi var nysgerrige på, om de også kunne bruges inden for pleje- og omsorgsverdenen samt inden for jobfastholdelse.

 

D. 10. september 2020 var Centret vært for en online temadag, da vi fandt det meget spændende, om andre fagområder ikke også kan gøre brug af exoskeletter. Temadagen startede med oplæg fra Aalborg Universitet. Der blev fortalt om, hvorfor der forskes i exoskeletter og det aktuelle projekt Exotic. Exotic projektet er kort fortalt, en exoskelet arm som du tager på, og styrer med din tunge ved hjælp af en lille ganeplade. Den henvender sig til mennesker med lammelser.

 

Dernæst var der inviteret to firmaer, Immo og Exowear for at komme med eksempler på exoskeletter på det danske marked.

 

I Centres udstilling kan du i en begrænset periode se og prøve exoskeletter. Så tøv ikke med at booke en tid til afprøvning, hvis du gerne vil prøve det på egen krop.

Sommerhilsen juli 2020

Under nedlukningen pga. COVID-19, har Centret brugt tid på at forbedre Centrets udstilling, hjemmeside og givet rådgivning og vejledning på afstand, deltaget i en virtuel workshop og rundvisning, indledt yderligere samarbejde med UCN samt klargjort Centret til genåbning i nye rammer.


Centrets udstilling
Udstillingens udtryk er blevet ændret med nye farver og opdeling af lokalerne. Der er blevet indrettet mindre nicher med eksempelvis virtual reality og teknologier til borgere med demens. Skiltningen er også blevet ændret, så det er lettere at få information på de udstillede teknologier.


Rådgivning og vejledning på afstand
Selvom Centret fysisk har været lukket i en periode, har Centret rådgivet og vejledt borgere og medarbejdere pr. telefon, e-mail eller via Microsoft Teams.
Afholdelse af virtuel workshop og rundvisning
En workshop under netværket JD Teletech, et dansk-japansk samarbejde om velfærdsteknologi, blev afholdt over Microsoft Teams, med stor deltagelse fra både Danmark og Japan. Som et nyt element i samarbejdet, arbejdes der på at udvikle en ny model til vurdering af velfærdsteknologi, som både Japan og Danmark (herunder Centret) kan bruge. Der forventes et udkast til vurderingsmodellen ultimo 2020 fra Aalborg Universitet.
Der har også været online rundvisning af Centret og deltagelse i møder med fremvisning af teknologier online. Dette vil Centret fremover også benytte, hvor borgere eller medarbejder foretrækker det frem for et fysisk besøg.

 

Indledt yderligere samarbejde med UCN
Ergoterapeutuddannelse hos UCN har efterspurgt yderligere samarbejde med Centret. Ud over rundvisninger af studerende og opgaveløsning på Centret, er der et ønske om samarbejde om kurser i hjælpemidler såsom indstilling af hjælpemidler. Der er dialog om formen og samarbejdet. Kurserne vil bestå i, at Centret lægger lokaler og evt. udstyr til kurserne.


Hjemmeside
Designet er blevet ændret radikalt ligesom de nye farver i udstillingen. Den nye opdeling af Centret går igen på hjemmesiden. Derudover er hjemmesiden også blevet mere overskuelig, så der hurtigere gives et indblik i, hvad det er, Centret kan tilbyde borgere og medarbejdere. Al tekst og billeder på siden er også ny. Den nye hjemmeside indbyder til at benytte de spændende faciliteter og tilbud, som Centret består af.

 

Klargøring af Centret til genåbning
Centret er åbent for besøgende inden for de gældende retningslinjer, og vi glæder os til igen at tage imod i de nye rammer. HUSK at Centret dog er sommerlukket i ugerne 28, 29 og 30.