Undervisningen

produkt-22Besøg firma  

39 RollzMotion fra Welldana Innocare

Formål: Rollator, der efter behov kan omdannes til en transportstol og dermed virke rehabiliterende

Målgruppe: Rollatorbrugere, der kan få brug for et hvil på gåtur

Betydning for borger: Ud over den almindelige hjælp via en rollator, giver den mulighed for at begive sig ud på længere ture, da den let kan omdannes til en transportstol, så medarbejder, eller pårørende, kan skubbe mens borgeren får et hvil. Også velegnet til ferier pga. to hjælpemidler i ét

Betydning for medarbejder: Letter arbejdet under fx aktivitetscentres udflugter, og øger motivationen for at tage længere gåture med borgerne, og ikke være bekymret for om borgeren bliver træt

wheeldrive-26Besøg firma  

40 Wheel Drive fra Sunrise Medical

Formål: Med WheelDrive kan brugeren føre et mobilt og aktivt liv, med mindre kraft anvendelse, mindre belastning på muskler og led samt færre smerter.

Målgruppe: Til borgere, der bruger en manuel kørestol med nedsat eller faldende styrke, smerte og / eller en skiftende fysisk form

Betydning for borger: Brugeren kan vælge mellem at anvende hjulene motoriserede, som supplement til egen armkraft, eller anvendelse som hjælpemotor funktion, uden brug af armkraft.

Betydning for medarbejder: Inspirerer borgere til at løse flere opgaver selv, som kan frigøre tid og ressourcer til andre opgaver, ydermere slipper medarbejderen for den fysisk belastning det er, at hjælpe til når stolen skal over kantstene, bakker eller ujævnheder

moto-fliser-43Besøg firma  

41 Moto fliser* fra Entertainment Robotics

Formål: En sjov og motiverende træning.

Målgruppe: Borgere i alle aldre til faldforebyggelse, genoptræning, forbedret funktionsevne og selvhjulpenhed.

Betydning for borger: Borger bliver selvhjulpen og motiveret til at træne. Aktivitetscentre, genoptræningscentre, plejehjem, m.fl. rapporterer om borgere, der smider stok og rollator og klare mere i hverdagen efter kort tids træning på fliserne. Videnskabelige studier har vist, at fx balancetestscore forbedres med op mod 150%. Andre studier har også vist en stor motivation ved brugen af Moto fliser, hvor 90% af borgerne ønsker at fortsætte træning med Moto fliserne.

Betydning for medarbejder: Sjove og alternative træningsmetoder. Glade og højt motiverede borgere. Frigørelse af ressourcer.

hopspots-44Besøg firma  

42 Hopspots fra Child Experience Design

Formål: At koble leg og bevægelse med læring og kognitiv træning. De store brikker gør de muligt at lave grovmotorisk træning, hvor man bruger flere sanser på en gang. Hovedformålet er at gøre brugerne aktive fysisk og kognitivt. Brugerne bliver medskaber af egen træning og læring ved selv, at indspille egne lyde/ord til spillene.

Målgruppe: Dagtilbud, botilbud, folkeskoler, specialskoler, sygehuse, plejehjem, aktivitetscentre m.fl.

Betydning for borger: Gør det muligt at få mere bevægelse ind i dagligdagen og skaber bedre læring og trivsel. Den medskabende del klæder borgere (og medarbejdere) til at lave egne spil og forbedre de digitale færdigheder. På den måde bliver fremtidens borgere medskaber og ikke bare konsumerende af digital teknologi.

Betydning for medarbejder: Gør det muligt for lærere/terapeuter/aktivitetsmedabejdere at koble bevægelse og læring uden at skulle bruge meget tid på forberedelse. Et redskab, der motiverer til at bevæge sig og lære på samme tid.

Se video

gh-positionslaasBesøg firma  

43 GH Positionslås fra Guldmann

Formål: Rehabilitering med loftliften direkte fra sengen eller kørestol

Målgruppe: Alle

Betydning for borger: Øget humør og motivation for at komme ud af sengen, nedsætter liggetiden. Kan træne selvstændigt og/ eller med Time to Rehab øvelsesbank

Betydning for medarbejder: Medarbejderne kan tilbyde en anden type af træning. Med positionslåsen kan de fastholde eller forbedre personens funktionsniveau samt sikrer et minimum af plejetyngde. De får gladere personer at arbejde med, da træning ofte øger trivsel og velvære. Mange øvelser kan trænes direkte fra sengen eller fx kørestol. Dette medvirker til øget motivation for den sengeliggende som igen bliver positivt for medarbejderen.

produkt-27Besøg firma  

44 Raizer fra LiftUp

Formål: At en medarbejder kan hjælpe liggende borger op at sidde efter et fald

Målgruppe: Borgere, der falder og ikke kan komme op igen uden hjælp inde og ude, og på trang plads. Raizer benyttes inden for hjemmeplejen, på plejecentre, på sygehuse og genoptræningscentre, af redningstjenester og af andet personale, der arbejder med løft og forflytning af personer med nedsat mobilitet.

Betydning for borger: Hurtigere og værdigt hjulpet op efter fald, og derfor mindre risici for følgeskader. Trygheden for borgeren ved at komme op mens denne har kontakt med gulvet samt (øjen-)kontakt med hjælperen under hele forløbet.

Betydning for medarbejder: Første medarbejder hos den faldne borger kan gribe ind med det samme og undgår ventetiden, fra man tilkalder en kollega/Falck, til de når frem. Medarbejderen skal ikke løfte, trække og skubbe i borgeren, med risiko for arbejdsskader, og kan hurtigere komme videre til næste opgave.

produkt-39Besøg firma  

45 Carendo hygiejnestol fra ArjoHuntleigh

Formål: Minimering af belastningen for borger og medarbejdere i daglige hygiejnerutiner.

Målgruppe: Borgere med begrænsede fysiske ressourcer i form af nedsat trunkusstabilitet og manglende evne til at vægtbære.

Betydning for borger: Forbedre livskvaliteten ved at gøre assisteret brusebadning og andre hygiejnerutiner ikke blot mere sikre og mere bekvemme, men også til en mere værdig oplevelse.

Betydning for medarbejder: Den ergonomiske konstruktion, den batteridrevne assistance samt omsorgsfunktionen reducerer det samlede antal forflytninger, og fjerner det besvær og den belastning, det er at udføre brusebadning og andre daglige hygiejnerutiner, således at plejepersonalet kan arbejde på en sikker og ergonomisk fornuftig måde.

produkt-38Besøg firma  

46 Touch & Play* fra Applikator

Formål: Løfte borgeres tilværelse gennem kognitiv og motorisk træning samt stimulering.

Målgruppe: Borgere, medarbejdere og pårørende/frivillige på plejecentre, handicap-botilbud, aktivitetscentre m.fl.

Betydning for borger: Udvikling borgernes kognitive og motoriske egenskaber. Skaber grundlaget for socialt samvær iblandt borgene, personalet og de pårørende, da flere kan interagere med den store berøringsflade på samme tid.

Betydning for medarbejder: Bruges som redskab af medarbejderne til at aktivere borgerne. Den letter arbejdsgangen med borgerne og kan blandt andet bruges til at berolige borgerne og skabe fællesskab.

hugibo-47Besøg firma  

47 Hugibo fra Zibo Athene

Formål: Hyggelig siddepude og selskab for de mindste.

Målgruppe: Primært børn og unge.

Betydning for borger: En pude af elastisk og behageligt materiale, der tilpasser sig kroppen ved brug. Hugibos arme er forsynede med velcro og han giver derfor et godt fast kram, mens man kan sidde godt og komfortabelt.

Betydning for medarbejder: Skaber en tryg og stabil siddestilling for brugere med fx ustabilitet samt variation i siddestillingen. Hugibo giver et "kram" og en følelse af at være "holdt fast", hvilket kan skabe ro, - og bidrage til at personalet fx kan made/undervise eller på anden vis skabe miljøer, der tilgodeser individuelle behov.

apps-29  

48 Apps på Smartphones og Tablets understøtteren selvstændig livsførelse

HandiKalender: Et enkelt tids- og planlægningshjælpemiddel til iPhone og iPod Touch

Besøg side

Min Livshistorie: Digital platform, hvor der kan oprettes, udbygge, genkalde og gemme borgerens livshistorie i billeder, lyd, video og tekst.

Besøg side

MemoAssist/Husketavlen: Til borgere med ADHD, Alzheimers/demens, aspergers, autisme, eller hjerneskade. Bruger billeder og lyde til påmindelse. Kan fjernstyres af fx pårørende.

Besøg side

 

ShowMyDay: Digitalt hjælpemiddel til strukturering af hverdagen for mennesker med særlige behov.

Besøg side

 

Vitamind: Socialt netværk og app til kognitiv træning, motorisk træning, egenmestring, kommunikation, oplevelser, erindringsformidling, følelsesformidling.

Besøg side

 

49Brandsikker Bolig

Center for Velfærdsteknologi Nord har indgået et samarbejde med Nordjyllands Beredskab og lavet udstillingen ”Brandsikker Bolig”. Brandrisikoen i hjemmet er især høj hos ældre borgere og hos borgere med misbrugsproblematikker. Formålet med udstillingen er at vise, at det ikke nødvendigvis behøver at være de store tiltag, som skal til for at øge sikkerheden. I udstillingen er der fokus på køkkenet, stuen og soveværelset, da det ofte er her, at brand opstår. Se også eksempler på mobile brandbeskyttelsessystemer, som kan slukke de brande som forebyggelse ikke kan forhindre. Du finder også forskellige alarmeringssystemer til borgere med nedsat syn og hørelse.

Se filmen om Brandsikker bolig

tubusoneBesøg firma  

50Bidet Jasmin Care XL fra J. Honoré Care

Formål: At borgerne kan klare toiletbesøg alene samt opnå bedre nedre hygiejne

Målgruppe: Borgere, der får hjælp til toiletbesøg, borgere med reumatiske lidelser, gigt, urinvejsinfektioner, afførings- eller hudproblemer

Betydning for borger: Kan klare toiletbesøg på egen hånd, bedre nedre hygiejne

Betydning for medarbejdere: Positiv forbedring af arbejdsmiljøet, bl.a. mindre belastning af skuldre og læn. Endvidere frigøres tid til andre opgaver

 

* Beskrivelse udarbejdet i samarbejde med CareWare og Aarhus Kommune

Få en guidet rundvisning

Kontakt os for nærmere oplysninger på tlf. 25 20 28 84 eller skriv til cfv-aeh@aalborg.dk

Tilmelding senest dagen før kl. 12

Brug for hjælp?

Hvis du har spørgsmål vedrørende et af vores produkter, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 25 20 28 84
E-mail: cfv-aeh@aalborg.dk